Avrasya Isıl İşlem

Avrasya ısıl iAşlem, 1998 yılında tuz banyoları sistemi ile hizmete girmiştir. Firmamızda nötr tuz banyolarında başta ıslah ve sementasyon çelikleri olmak üzere, sıcak takım, soğuk takım ve plastik takım çeliklerine sertleştirme, sementasyon, normalizasyon, martemperleme, nitrasyon işlemleri uygulanmaktadır. Sıcak tuz banyolarında (AS1040) soğutma yapılarak parçalarda meydana gelebilecek deformasyon (çarpılma) riski azaltılmaktadır.

Gelişen sanayi ve firmaların talepleri doğrultusunda İNDÜKSİYON TEZGAHLARINDA sertleştirme işlemi yapılmaktadır. Büyük çaplı dişli rulmanlara, millere, dişli çarklara istenen sertlik değerleri ve derinlikleri baz alınarak indüksiyonla yüzey sertleştirme işlemi yapılmaktadır.

Isıl işlem yöntemleri ile parçaların talaşlı işlenebilme kabiliyeti arttırılabilmekte, dayanım çalışma ortamına göre arttırılabilir-azaltılabilir, soğuk şekillendirme sonucu oluşan yapı normalizasyon ile düzeltilebilir, mikro segragosyan ortadan kaldırılabilir, tane büyüklüğü değiştirilebilir, iç gerilmeler azaltılabilir.
Sertleştirme işlemi için parçalar içerdikleri C oranına bağlı olarak A3 ve ya A1 sıcaklığının 30-50 ͦ C üzerine çıkarılır, parça boyutuna bağlı olarak parçalar ostenitleme sıcaklığında belirli süre tutularak tavlanır ve ardından uygun ortamda soğutma işlemine tabi tutularak sertleştirme işlemi gerçekleşir. Parçanın ani soğutulması esnasına Yüzey Merkezi Kübik yapı Hacim Merkezi Tetragonal yapıya dönüşür ve parçanın sertliğinde artış meydana gelir. Meydana gelen hacim artışı parçada iç gerilmelere neden olur ve sertlik artar. İstenilen sertlik değerleri menevişleme işlemi yapılarak elde edilir.

Avrasya Isıl İşlem’de çelik türlerine bölgesel sertlik kazandırmak için indüksiyonla sertleştirme işlemi uygulanmaktadır. İndüksiyonla sertleştirme işlemi genellikle %0.3 C içeren metalik malzemelere uygulanmaktadır. Düşük karbonlu çeliklere karbon emdirme işlemi uygulandıktan sonra indüksiyonla sertleştirme işlemi uygulabilmektedir.

İndüksiyon yüzey sertleştirme parçanın tamamında sertlik istenmediği durumlarda kullanılan bir ısıl işlem türüdür. İndüksiyonla sertleştirme yöntemi ile farklı çapta ki dişli, millere, kasnaklara manyetik alan altında bölgesel olarak sertleştirme işlemi uygulanabilmekte ve 4 mm’ye kadar sertlik derinliği elde edilebilmektedir. Otomotiv, dişli, rulman, kasnak, mil sanayinde kullanılan parçalara indüksiyonla sertleştirme işlemi uygulanmaktadır. İndüksiyonla sertleştirme işlemi ile yüzeyde sertlik elde edilirken iç yapı toktur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.